เมนูหลัก
ติดต่อเรา :-
 


ระเบียบข้อบังคับชมรม

ใบสมัครสมาชิกชมรม

รายชื่อคณะกรรมการ

แผนผังชมรม จป.เชียงใหม่

รายชื่อสมาชิก

กฎหมายความปลอดภัย

เอกสารความปลอดภัย

แหล่งข้อมูล MSDS

ภาพอุบัติเหตุ

ที่ทำการชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดเชียงใหม่

เลขที่ 6/1 ม.4 ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130

แฟกซ์ 053-343567

E-mail : chiangmaisafety@hotmail.com

ประธานชมรม คุณกิตติพศ ไชยวงค์ษา

Tel : 081-8821452      E-mail : porluangsan@hotmail.co.th

เวปมาสเตอร์/เลขาชมรมฯ คุณอนุพงษ์ ลังกาชัย

Tel : 081-9518990     E-mail : mic_k0517@hotmail.com

เลขที่บัญชีธนาคารชมรม จป.เชียงใหม่          เลขที่ผู้เสียภาษี

QR Code Line กลุ่มชมรม จป.เชียงใหม่

Facebook กลุ่ม ชมรมจป.เชียงหใม่
https://www.facebook.com/groups/240138402745366/

 

เครือข่ายความปลอดภัย
 


สมาคม จป.

ชมรม จป.ชลบุรี

ชมรม จป.เพชรบุรี

ชมรม จป.เชียงราย

ชมรม จป. ลำพูน

ชมรม จป. อยุธยา

ชมรม จป. นวนคร

ชมรม จป. ภาคใต้ตอนบน

เครือข่ายความปลอดภัย

จป.ดอทคอม

ผู้สนับสนุนชมรม :-
จำหน่าย PPE และ ให้บริการงานด้าน Safety ครบวงจร
รถเช่าเชียงใหม่
Web Link
 


เว็บไซด์จังหวัดเชียงใหม่

กองตรวจความปลอดภัย

สมาคมส่งเสริมความปลอดภัย

กรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน

กระทรวงแรงงาน

สำนักงานประกันสังคม

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

กระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานความคุมวัตถุอันตราย

ศปท. 10

ข้อมูลต่าง ๆ :-

ดาวโหลด

แผนการอบรม
สัญลักษณ์ความปลอดภัย
หน้าที่ จป.
ตัวอย่างการเขียน จป.ว.

ทำเนียบรุ่น
บริการจากชมรม

รูปภาพ+สื่อบรรยาย+อื่น ๆ
 
ประธานชมรม คุณกิตติพศ ไชยวงค์ษา Tel : 081-8821452 Email : kittiphot_san@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์ คุณอนุพงษ์ ลังกาชัย Tel : 086-6730868 Email : mic_k0517@hotmail.com
© 2009-2011 chiangmaisafety.com all right reserved