กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2 3
1
ข่าวสาร ชมรม จป.เชียงใหม่ / ประกาศรายชื่อผู้อบรม มิ.ย. 60
« กระทู้ล่าสุด โดย จป.มิค เมื่อ มิถุนายน 14, 2017, 01:35:37 PM »

ประกาศรายชื่อผู้อบรมเดือนมิถุนายน 2560

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน
(ห้องที่ 1 ลำดับ 1-60  และ ห้องที่ 2 ลำดับที่ 61-120 โรงแรมธาริน อบรมวันที่ 19-20 มิ.ย. 60)

http://www.chiangmaisafety.com/downloads/H0620171920F.pdf

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน
(ห้องที่ 3 ลำดับ 121-180  และ ห้องที่ 4 ลำดับที่ 181-240 โรงแรมธาริน อบรมวันที่ 26-27 มิ.ย. 60)

http://www.chiangmaisafety.com/downloads/H0620172627F.pdf

หลักสูตร จป.บริหาร
(ห้องที่ 1 ลำดับ 1-60  และ ห้องที่ 2 ลำดับที่ 61-120 โรงแรมธาริน อบรมวันที่ 21-22 มิ.ย. 60)

http://www.chiangmaisafety.com/downloads/M062017F.pdf

หลักสูตร คปอ.
(ห้องที่ 1 ลำดับ 1-60  และ ห้องที่ 2 ลำดับที่ 61-120 โรงแรมธาริน อบรมวันที่ 23-24 มิ.ย. 60)

http://www.chiangmaisafety.com/downloads/C062017F.pdf

หมายเหตุ :
* วันอบรมให้ผู้เข้าอบรมเตรียมสำเนาบัตรประชาชนมาด้วย


สอบถามเพิ่มเติม
จป.มิค
081-9518990
2

*************************************************************

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าอบรมเดือนมิถุนายน 2560

วันที่ 19-20 มิ.ย. 60
หลักสูตร จป.หัวหน้างาน
http://www.chiangmaisafety.com/downloads/H0620171920.pdf

วันที่ 21-22 มิ.ย. 60
หลักสูตร จป.บริหาร
http://www.chiangmaisafety.com/downloads/M062017.pdf

วันที่ 23-24 มิ.ย. 60
หลักสูตร คปอ
http://www.chiangmaisafety.com/downloads/C062017.pdf

เปิดเพิ่ม 2 ห้อง วันที่ 26-27 มิย. 60
หลักสูตร จป.หัวหน้างาน
http://www.chiangmaisafety.com/downloads/H0620172627.pdf

หลักสูตร จป.หนัวหน้างาน เปิด 4 ห้องนะครับ อบรมที่โรงแรมธาริน
ห้องที่ 1 ลำดับ 1-60           (อบรมวันที่ 19-20 มิ.ย. 60)
ห้องที่ 2 ลำดับ 61-120       (อบรมวันที่ 19-20 มิ.ย. 60)
ห้องที่ 3 ลำดับ 121-180       (อบรมวันที่ 26-27 มิ.ย. 60)
ห้องที่ 4 ลำดับ 181-240       (อบรมวันที่ 26-27 มิ.ย. 60)

หลักสูตร จป.บริหาร เปิด 2 ห้องนะครับ อบรมที่โรงแรมธาริน
ห้องที่ 1 ลำดับ 1-60           (อบรมวันที่ 21-22 มิ.ย. 60)
ห้องที่ 2 ลำดับ 61-120       (อบรมวันที่ 21-22 มิ.ย. 60)

หลักสูตร คปอ. เปิด 2 ห้องนะครับ อบรมที่โรงแรมธาริน
ห้องที่ 1 ลำดับ 1-60           (อบรมวันที่ 23-24 มิ.ย. 60)
ห้องที่ 2 ลำดับ 61-120       (อบรมวันที่ 23-24 มิ.ย. 60)

ให้ผู้ที่มีรายชื่อ
จป.หัวหน้างาน ลำดับที่ 1- 240

จป.บริหาร ลำดับ 1-120

คปอ. ลำดับ 1-120

โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาเม-ญ่า เชียงใหม่
ชื่อบัญชี  " ชมรม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน จ.เชียงใหม่"
หมายเลขบัญชี 282-2-11772-7 จนถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2560
และส่งหลักฐานการชำระเงินทาง Email : chiangmaisafety@hotmail.com

***ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมวันที่ 12 มิถุนายน 2560 ***

หมายเหตุ :
1. จป.เทคนิคเปิดรับสมัครเพิ่มจนถึงวันที่  30 มิถุนายน 2560
2. ท่านที่มีรายชื่อสำรองจะได้เข้าอบรมต่อเมื่อ ชมรม จป.เชียงใหม่ติดต่อไปหากไม่ได้ติดต่อไปจะยกยอดไปอบรมรุ่นต่อไปนะครับ

*************************************************************


เชิญอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานเดือน มิถุนายน และ กรกฎาคม 2560

ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดเชียงใหม่
กำหนดการฝึกอบรมเดือนมิถุนายน และ กรกฎาคม มี 4 หลักสูตร ดังนี้

1.หลักสูตร จป. ระดับหัวหน้างาน                        วันที่ 19 – 20 มิถุนายน 2560
2.หลักสูตร จป. ระดับบริหาร                             วันที่ 21 – 22 มิถุนายน 2560
3.หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัยฯ (คปอ.)     วันที่ 23 – 24 มิถุนายน 2560
4.หลักสูตร จป. ระดับเทคนิค                             วันที่ 17 – 19 กรกฎาคม 2560

การอบรมทั้ง 4 หลักสูตรจัด ณ โรงแรมธาริน จังหวัดเชียงใหม่

จึงขอเรียนเชิญท่านจัดส่งพนักงานเพื่อเข้าอบรมในครั้งนี้ ดังมีระเบียบการตามเอกสารแนบ

ดาวโหลดกำหนดการอบรม
http://www.chiangmaisafety.com/downloads/06072017.pdf

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
Tel : 081-9518990
3
ข่าวสาร ชมรม จป.เชียงใหม่ / ประกาศรายชื่อผู้อบรม มี.ค. 59
« กระทู้ล่าสุด โดย จป.มิค เมื่อ มีนาคม 21, 2017, 09:27:54 AM »

ประกาศรายชื่อผู้อบรมเดือนมีนาคม 2560

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (ห้องที่ 1 ลำดับ 1-60  และ ห้องที่ 2 ลำดับที่ 61-120 โรงแรมธาริน อบรมวันที่ 27-28 มี.ค. 60)
http://www.chiangmaisafety.com/downloads/H032017F.pdf


หลักสูตร คปอ. (ห้องที่ 1 ลำดับ 1-60  และ ห้องที่ 2 ลำดับที่ 61-120 โรงแรมธาริน อบรมวันที่ 29-30 มี.ค. 60)
http://www.chiangmaisafety.com/downloads/C032017F.pdf

สำหรับผู้ที่สมัครเข้ามาแล้วไม่มีรายชื่อ
ชมรมได้เปิดรุ่นพิเศษวันที่ 27-28 เม.ย. 60 ทางชมรม ได้ส่งรายละเอียดให้ทางเมลแล้วครับหมายเหตุ :
* วันอบรมให้ผู้เข้าอบรมเตรียมสำเนาบัตรประชาชนมาด้วย


สอบถามเพิ่มเติม
จป.มิค
081-9518990
4

*************************************************************

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าอบรมเดือนมีนาคม 2560

วันที่ 27-28 มี.ค. 60
หลักสูตร จป.หัวหน้างาน
http://www.chiangmaisafety.com/downloads/H032017.pdf

วันที่ 29-30 มี.ค. 60
หลักสูตร คปอ.
http://www.chiangmaisafety.com/downloads/C032017.pdf

หลักสูตร จป.หนัวหน้างาน เปิด 2 ห้องนะครับ อบรมที่โรงแรมธาริน
ห้องที่ 1 ลำดับ 1-60           (อบรมวันที่ 27-28 มี.ค. 60)
ห้องที่ 2 ลำดับ 61-120       (อบรมวันที่ 27-28 มี.ค. 60)

หลักสูตร คปอ. เปิด 2 ห้องนะครับ อบรมที่โรงแรมธาริน
ห้องที่ 1 ลำดับ 1-60           (อบรมวันที่ 29-30 มี.ค. 60)
ห้องที่ 2 ลำดับ 61-120       (อบรมวันที่ 29-30 มี.ค. 60)

ให้ผู้ที่มีรายชื่อลำดับที่ 1- 120 ของทุกหลักสูตร
โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาเม-ญ่า เชียงใหม่
ชื่อบัญชี  " ชมรม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน จ.เชียงใหม่"
หมายเลขบัญชี 282-2-11772-7 จนถึงวันที่ 19 มีนาคม 2560
และส่งหลักฐานการชำระเงินทาง Email : chiangmaisafety@hotmail.com

***ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมวันที่ 20 มีนาคม 2560 ***

หมายเหตุ : ท่านที่มีรายชื่อสำรองจะได้เข้าอบรมต่อเมื่อ ชมรม จป.เชียงใหม่ติดต่อไป
                หากไม่ได้ติดต่อไปจะยกยอดไปอบรมรุ่นต่อไปนะครับ

*************************************************************

เชิญอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานเดือน มีนาคม 2560

ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดเชียงใหม่
กำหนดการฝึกอบรมเดือนมีนาคมมี 2 หลักสูตร ดังนี้


1. หลักสูตร จป. ระดับหัวหน้างาน                         วันที่ 27 - 28 มีนาคม 2560
2. หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัยฯ (คปอ.)      วันที่ 29 - 30 มีนาคม 2560


การอบรมทั้ง 2 หลักสูตรจัด ณ โรงแรมธาริน จังหวัดเชียงใหม่

จึงขอเรียนเชิญท่านจัดส่งพนักงานเพื่อเข้าอบรมในครั้งนี้ ดังมีระเบียบการตามเอกสารแนบ

ดาวโหลดกำหนดการอบรม
http://www.chiangmaisafety.com/downloads/032017.pdf

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
Tel : 081-9518990
5
ข่าวสาร ชมรม จป.เชียงใหม่ / ประกาศรายชื่อผู้อบรม ธ.ค. 59
« กระทู้ล่าสุด โดย จป.มิค เมื่อ ธันวาคม 13, 2016, 11:57:26 AM »

ประกาศรายชื่อผู้อบรมเดือนธันวาคม 2559

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (ห้องที่ 1 ลำดับ 1-60  และ ห้องที่ 2 ลำดับที่ 61-120 โรงแรมธาริน อบรมวันที่ 19-20 ธ.ค. 59)
http://www.chiangmaisafety.com/downloads/H122016F.pdf

หลักสูตร จป.บริหาร (ห้องที่ 1 ลำดับ 1-60  และ ห้องที่ 2 ลำดับที่ 61-120 โรงแรมธาริน อบรมวันที่ 21-22 ธ.ค. 59)
http://www.chiangmaisafety.com/downloads/M122016F.pdf

หลักสูตร คปอ. (ห้องที่ 1 ลำดับ 1-60  และ ห้องที่ 2 ลำดับที่ 61-120 โรงแรมธาริน อบรมวันที่ 23-24 ธ.ค. 59)
http://www.chiangmaisafety.com/downloads/C122016F.pdf


หมายเหตุ :
* วันอบรมให้ผู้เข้าอบรมเตรียมสำเนาบัตรประชาชนมาด้วย


สอบถามเพิ่มเติม
จป.มิค
081-9518990
6

*************************************************************

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าอบรมเดือนธันวาคม 2559

วันที่ 19 - 20 ธ.ค. 59
หลักสูตร จป.หัวหน้างาน
http://www.chiangmaisafety.com/downloads/H122016.pdf

วันที่ 21 - 22 ธ.ค. 59
หลักสูตร จป.บริหาร
http://www.chiangmaisafety.com/downloads/M122016.pdf

วันที่ 23 - 24 ธ.ค. 59
หลักสูตร คปอ.
http://www.chiangmaisafety.com/downloads/C122016.pdf

หลักสูตร จป.หนัวหน้างาน เปิด 2 ห้องนะครับ อบรมที่โรงแรมธาริน
ห้องที่ 1 ลำดับ 1-60           (อบรมวันที่ 19-20 ธ.ค. 59)
ห้องที่ 2 ลำดับ 61-120       (อบรมวันที่ 19-20 ธ.ค. 59)

หลักสูตร จป.บริหาร เปิด 2 ห้องนะครับ อบรมที่โรงแรมธาริน
ห้องที่ 1 ลำดับ 1-60           (อบรมวันที่ 21-22 ธ.ค. 59)
ห้องที่ 2 ลำดับ 61-120       (อบรมวันที่ 21-22 ธ.ค. 59)

หลักสูตร คปอ. เปิด 2 ห้องนะครับ อบรมที่โรงแรมธาริน
ห้องที่ 1 ลำดับ 1-60           (อบรมวันที่ 23-24 ธ.ค. 59)
ห้องที่ 2 ลำดับ 61-120       (อบรมวันที่ 23-24 ธ.ค. 59)

ให้ผู้ที่มีรายชื่อลำดับที่ 1- 120 ของทุกหลักสูตร
โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาเม-ญ่า เชียงใหม่
ชื่อบัญชี  " ชมรม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน จ.เชียงใหม่"
หมายเลขบัญชี 282-2-11772-7 จนถึงวันที่ 10 ธันวาคม 2559
และส่งหลักฐานการชำระเงินทาง Email : chiangmaisafety@hotmail.com

***ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมวันที่ 12 ธันวาคม 2559***

หมายเหตุ : ท่านที่มีรายชื่อสำรองจะได้เข้าอบรมต่อเมื่อ ชมรม จป.เชียงใหม่ติดต่อไป
                หากไม่ได้ติดต่อไปจะยกยอดไปอบรมรุ่นต่อไปนะครับ

*************************************************************


เชิญอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานเดือน ธันวาคม 2559

ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดเชียงใหม่
กำหนดการฝึกอบรมเดือนธันวาคมมี 3 หลักสูตร ดังนี้


1. หลักสูตร จป. ระดับหัวหน้างาน                         วันที่ 19 - 20 ธันวาคม 2559
2. หลักสูตร จป. ระดับบริหาร                               วันที่ 21 - 22 ธันวาคม 2559
3. หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัยฯ (คปอ.)      วันที่ 23 - 24 ธันวาคม 2559


การอบรมทั้ง 3 หลักสูตรจัด ณ โรงแรมธาริน จังหวัดเชียงใหม่

จึงขอเรียนเชิญท่านจัดส่งพนักงานเพื่อเข้าอบรมในครั้งนี้ ดังมีระเบียบการตามเอกสารแนบ

ดาวโหลดกำหนดการอบรม
http://www.chiangmaisafety.com/downloads/122016.pdf

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
Tel : 081-9518990
7
ข่าวสาร ชมรม จป.เชียงใหม่ / ประกาศรายชื่อผู้อบรม ก.ย. 59
« กระทู้ล่าสุด โดย จป.มิค เมื่อ กันยายน 14, 2016, 01:45:20 PM »

ประกาศรายชื่อผู้อบรมเดือนกันยายน 2559

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (ห้องที่ 1 ลำดับ 1-60 โรงแรมธาริน อบรมวันที่ 19-20 ก.ย. 59)
http://www.chiangmaisafety.com/downloads/092016H1F.pdf

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (ห้องที่ 2 ลำดับ 61-120 โรงแรมธาริน อบรมวันที่ 19-20 ก.ย. 59)
http://www.chiangmaisafety.com/downloads/092016H2F.pdf

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (ห้องที่ 3 ลำดับ 121-180 โรงแรมธาริน อบรมวันที่ 21-22 ก.ย. 59)
http://www.chiangmaisafety.com/downloads/092016H3F.pdf

หลักสูตร คปอ. (ห้องที่ 1 ลำดับ 1-60 โรงแรมธาริน อบรมวันที่ 21-22 ก.ย. 59)
http://www.chiangmaisafety.com/downloads/092016CF.pdf


หมายเหตุ :
* วันอบรมให้ผู้เข้าอบรมเตรียมสำเนาบัตรประชาชนมาด้วย


สอบถามเพิ่มเติม
จป.มิค
081-9518990
8
ข่าวสาร ชมรม จป.เชียงใหม่ / เชิญอบรมหลักสูตรความปลอดภัยฯ ก.ย. 59
« กระทู้ล่าสุด โดย จป.มิค เมื่อ กรกฎาคม 18, 2016, 09:19:51 AM »

..................................................................................

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าอบรมเดือนกันยายน 2559

วันที่ 19 - 20 ก.ย. 59
หลักสูตร จป.หัวหน้างาน  ห้องที่ 1
http://www.chiangmaisafety.com/downloads/092016H1.pdf

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน  ห้องที่ 2
http://www.chiangmaisafety.com/downloads/092016H2.pdf

วันที่ 21 - 22 ก.ย. 59
หลักสูตร จป.หัวหน้างาน  ห้องที่ 3
http://www.chiangmaisafety.com/downloads/092016H3.pdf

หลักสูตร คปอ.
http://www.chiangmaisafety.com/downloads/092016C.pdf

หลักสูตร จป.หนัวหน้างาน เปิด 3 ห้องนะครับ อบรมที่โรงแรมธาริน
ห้องที่ 1 ลำดับ 1-60           (อบรมวันที่ 19-20 ก.ย. 59)
ห้องที่ 2 ลำดับ 61-120       (อบรมวันที่ 19-20 ก.ย. 59)
ห้องที่ 3 ลำดับ 121 - 180   (อบรมวันที่ 21-22 ก.ย. 59)

หลักสูตร คปอ. เปิด 1 ห้องนะครับ  อบรมที่โรงแรมธาริน
ห้องที่ 1 ลำดับ 1-60           (อบรมวันที่ 21-22 ก.ย. 59)

*************************************************************
รายชื่อสำรอง
หลักสูตร จป.หัวหน้างาน 
http://www.chiangmaisafety.com/downloads/092016HR.pdf

หลักสูตร คปอ.
http://www.chiangmaisafety.com/downloads/092016CR.pdf

หมายเหตุ : ท่านที่มีรายชื่อสำรองจะได้เข้าอบรมต่อเมื่อ ชมรม จป.เชียงใหม่ติดต่อไป
                หากไม่ได้ติดต่อไปจะยกยอดไปอบรมรุ่นต่อไปนะครับ
                แผนการอบรม ปี 2559  http://chiangmaisafety.com/plan59.pdf

*************************************************************

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน ให้ผู้ที่มีรายชื่อลำดับ 1-180   
และหลักสูตร คปอ. ให้ผู้ที่มีรายชื่อลำดับ 1-60
โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาเม-ญ่า เชียงใหม่
ชื่อบัญชี  " ชมรม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน จ.เชียงใหม่"
หมายเลขบัญชี 282-2-11772-7 จนถึงวันที่ 9 กันยายน 2559
และส่งหลักฐานการชำระเงินทาง Email : chiangmaisafety@hotmail.com

***ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมวันที่ 12 กันยายน 2559***


..................................................................................

เชิญอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานเดือน กันยายน 2559

ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดเชียงใหม่
กำหนดการฝึกอบรมเดือนกันยายนมี 2 หลักสูตร ดังนี้


1. หลักสูตร จป. ระดับหัวหน้างาน                              วันที่ 19 - 20 กันยายน 2559
2. หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัยฯ (คปอ.)         วันที่ 21 - 22 กันยายน 2559


การอบรมทั้ง 2 หลักสูตรจัด ณ โรงแรมธาริน จังหวัดเชียงใหม่

จึงขอเรียนเชิญท่านจัดส่งพนักงานเพื่อเข้าอบรมในครั้งนี้ ดังมีระเบียบการตามเอกสารแนบ

ดาวโหลดกำหนดการอบรม
http://www.chiangmaisafety.com/downloads/092016.pdf

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
Tel : 081-9518990

9
ข่าวสาร ชมรม จป.เชียงใหม่ / ประกาศรายชื่อผู้อบรม มิ.ย. 59
« กระทู้ล่าสุด โดย จป.มิค เมื่อ มิถุนายน 11, 2016, 02:32:47 PM »

ประกาศรายชื่อผู้อบรมเดือนมิถุนายน 2559

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (ห้องที่ 1 ลำดับ 1-60 โรงแรมธาริน)
http://www.chiangmaisafety.com/downloads/062016HF1.pdf

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (ห้องที่ 2 ลำดับ 61-120 โรงแรมธาริน)
http://www.chiangmaisafety.com/downloads/062016HF2.pdf

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (ห้องที่ 3 ลำดับ 121-180 โรงแรม เชียงใหม่ ฮิลล์)
http://www.chiangmaisafety.com/downloads/062016HF3.pdf

แผนที่ โรงแรม เชียงใหม่ ฮิลล์


หลักสูตร คปอ. (ห้องที่ 1 ลำดับ 1-60 โรงแรมธาริน)
http://www.chiangmaisafety.com/downloads/062016CF1.pdf

หลักสูตร คปอ. (ห้องที่ 2 ลำดับ 61-120 โรงแรมธาริน)
http://www.chiangmaisafety.com/downloads/062016CF2.pdf

หลักสูตร จป.บริหาร (โรงแรม เชียงใหม่ ฮิลล์)
http://www.chiangmaisafety.com/downloads/062016MF.pdf

แผนที่ โรงแรม เชียงใหม่ ฮิลล์


หมายเหตุ :
* วันอบรมให้ผู้เข้าอบรมเตรียมสำเนาบัตรประชาชนมาด้วย
* สำหรับหลักสูตร จป.หัวหน้างาน และ จป.บริหาร ดูลำดับและโรงแรมให้ดีนะครับ เดี๋ยวเข้าผิดโรงแรม

สอบถามเพิ่มเติม
จป.มิค
081-9518990
10
ข่าวสาร ชมรม จป.เชียงใหม่ / เชิญร่วมโครงการ Safety Tour 062016
« กระทู้ล่าสุด โดย จป.มิค เมื่อ พฤษภาคม 25, 2016, 11:07:31 AM »
ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดเชียงใหม่ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน จึงได้จัดกิจกรรม “ Safety Tour ”เพื่อพาสมาชิกชมรมฯ และ ผู้ที่สนใจ เข้าศึกษาดูงานด้านความปลอดภัยในการทำงานทุก ๆ  3 เดือน

การศึกษาดูงานในครั้งนี้ทางชมรมฯ ได้ประสานเข้าดูงานที่ บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด  ในวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2559 เวลา 13.00 – 17.00 น. ทางชมรมฯ จึงขอเรียนเชิญผู้บริหารบริษัทส่งตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อศึกษาดูงานด้านความปลอดภัยในครั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อ คปอ. และ จป. ทุกระดับ ในการนำความรู้กลับมาพัฒนางานของท่านต่อไป

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน ให้กับสถานประกอบการ เพื่อให้สอดคล้องกับ พรบ.ความปลอดภัย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ดาวโหลดหนังสือเชิญ
http://chiangmaisafety.com/downloads/safetytour24062016.pdf

หน้า: [1] 2 3